ผู้อำนวยการ

นายกรวิทย์ เลิศศิริโชติ

ผู้อำนวยการโรงเรียนมัธยมวัดมกุฏกษัตริย์

ปฏิทินกิจกรรม

Admin Login

User

Password

Remember me

กิจกรรมวันพ่อแห่งชาติ

กิจกรรมวันพ่อแห่งชาติ วันจันท..

00 543

กิจกรรมวันเอดส์โลก

กิจกรรมวันเอดส์โลก วันศุกร์ที..

01 ธันวาคม 2560

กิจกรรม “ลดเวลาเรียน เพิ่..

กิจกรรม “ลดเวลาเรียน เพิ่มเวลา..

30 พฤศจิกายน 2560

การประชุมผู้ปกครองและรับเ..

การประชุมผู้ปกครองและรับเงินระ..

25 พฤศจิกายน 2560

กิจกรรม “ลดเวลาเรียน เพิ่..

กิจกรรม “ลดเวลาเรียน เพิ่มเวลา..

23 พฤศจิกายน 2560

การประชุมผู้ปกครองและรับเ..

การประชุมผู้ปกครองและรับเงินระ..

25 พฤศจิกายน 2560

สภาผู้ปกครองและครูแห่งประ..

สภาผู้ปกครองและครูแห่งประเทศไท..

23 พฤศจิกายน 2560

ทัศนศึกษา ณ สยามนิรมิต

ทัศนศึกษา ณ สยามนิรมิต วันจัน..

20 พฤศจิกายน 2560

การแข่งขันศิลปหัตถกรรมนัก..

การแข่งขันศิลปหัตถกรรมนักเรียน..

15 พฤศจิกายน 2560

ศิลปหัตถกรรมนักเรียนครั้ง..

การแข่งขันศิลปหัตถกรรมนักเรียน..

11 พฤศจิกายน 2560

สอบธรรมศึกษา

สอบธรรมศึกษา วันพฤหัสบดีที่ 9..

09 พฤศจิกายน 2560

ประชุมคณะกรรมการ การแข่งข..

ประชุมคณะกรรมการ การแข่งขันศิล..

08 พฤศจิกายน 2560

โครงการพัฒนาทักษะการเรียน..

โครงการพัฒนาทักษะการเรียนรู้ ..

29 ตุลาคม 2560

จิตอาสาช่วยงานวันพระราชพิ..

จิตอาสาช่วยงานวันพระราชพิธีถวา..

26 ตุลาคม 2560

พิธีบรรพชาสามเณร น้อมอุทิ..

พิธีบรรพชาสามเณร น้อมอุทิศถวาย..

21 ตุลาคม 2560

งานเกษียณอายุราชการ

งานเกษียณอายุราชการ

29 กันยายน 2560

การอยู่ค่ายพักแรมลูกเสือร..

การอยู่ค่ายพักแรมลูกเสือระดับช..

25 กันยายน 2560

โครงการค่ายยุวชนตำรวจ สพฐ..

โครงการค่ายยุวชนตำรวจ สพฐ. ม.ก..

25 กันยายน 2560

มุทิตาคารวะ ครูผู้ที่จะเก..

มุทิตาคารวะ ครูผู้ที่จะเกษียณอ..

15 กันยายน 2560

ประชุมคณะกรรมการสถานศึกษา..

ประชุมคณะกรรมการสถานศึกษา

13 กันยายน 2560

โครงการสร้างกระบวนการเรีย..

โครงการสร้างกระบวนการเรียนรู้ผ..

05 กันยายน 2560

กิจกรรมคณิตพาเพลิน

กิจกรรมคณิตพาเพลิน ระหว่างวัน..

04 กันยายน 2560

ประชุมนักเรียนที่จะ บวชบร..

ประชุมนักเรียนที่จะ บวชบรรพชาส..

01 กันยายน 2560

มอบใบประกาศเนื่องในกิจกรร..

มอบใบประกาศเนื่องในกิจกรรมสัปด..

25 สิงหาคม 2560

Makut Cup 2017

Makut Cup 2017

21 สิงหาคม 2560

กิจกรรมสัปดาห์วิทยาศาสตร์..

กิจกรรมสัปดาห์วิทยาศาสตร์ 2560..

18 สิงหาคม 2560

ครู ตัวแทนนักเรียนร่วมเข้..

ครู ตัวแทนนักเรียนร่วมเข้ากราบ..

16 สิงหาคม 2560

ค่ายพระพุทธ ระหว่างวันที..

ค่ายพระพุทธ ระหว่างวันที่ 11-..

11 พฤศจิกายน 2560

กิจกรรมวันแม่

กิจกรรมวันแม่

11 สิงหาคม 2560

ผู้บริหาร ครู ตัวแทนนักเร..

ผู้บริหาร ครู ตัวแทนนักเรียนร่..

09 สิงหาคม 2560

กิจกรรมวันอาเซียน

กิจกรรมวันอาเซียน

08 สิงหาคม 2560

ตรวจอาคารใหม่ วันที่ 8 สิ..

ตรวจอาคารใหม่ วันที่ 8 สิงหาคม..

08 สิงหาคม 2560

ค่ายภาษาเกาหลี และทัศนศึก..

ค่ายภาษาเกาหลี และทัศนศึกษา จั..

05 สิงหาคม 2560

พิธีเฉลิมพระเกียรติสมเด็จ..

พิธีเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเจ..

27 กรกฎาคม 2560

ผ้าป่าการศึกษา

ผ้าป่าการศึกษา วันพุธที่ 26 ก..

26 กรกฎาคม 2560

เสวนาวิชาการในหัวข้อ

เสวนาวิชาการในหัวข้อ "ขุนช้าง ..

25 กรกฎาคม 2560

บริการตัดผมฟรี

บริการตัดผมฟรี วันอังคารที่ 2..

25 กรกฎาคม 2560

วันภาษาไทยแห่งชาติ

วันภาษาไทยแห่งชาติ วันจันทร์ท..

24 กรกฎาคม 2560

ฟุตซอลครูสี่เส้ากระชับมิต..

ฟุตซอลครูสี่เส้ากระชับมิตร มก..

21 กรกฎาคม 2560

อบรม ID Plan และการพัฒนาง..

อบรม ID Plan และการพัฒนางานวิจ..

20 กรกฎาคม 2560

ประชุมคณะกรรมการเครือข่าย..

ประชุมคณะกรรมการเครือข่ายผู้ปก..

15 กรกฎาคม 2560

มอบใบประกาศ กิจกรรมวันต่อ..

มอบใบประกาศ กิจกรรมวันต่อต้านย..

14 กรกฎาคม 2560